LISTA PITANJA

Lista sadrži frekventna pitanja sa kojima učenik može da se susretne na ulici, zatim pitanja koja nisu previše frekventna ali sadrže leksiku koja je neophodna da se usvoji. Ponekada se isto pitanje pojavljuje u više varijanti, nije potrebno da se odjednom (na jednom času) obrade sve varijante; po principu korak po korak, uputno je da se uvedu sve varijante pitanja i varijante odgovora, ali se ona uvode postepeno. Poneka pitanja (odgovori) deluju nezgrapno ili odstupaju od književne norme i standardnog jezika; ova odstupanja su neophodna jer pitanja oslikavaju govorni čin svakodnevnog jezika u neposrednoj komunikaciji, a ne pisani standardni književni jezik.

Dognar Aleksandar